Τοποθεσία: 5th Avenue

Ο Βασίλης Θεοχάρης κι ο Γιάννης Καραγιάννης στο 5th Avenue

Βαστίλης Θεοχάρης πλήκτρα & φωνή Γιάννης Καραγιάννης μπουζούκι & κιθάρα  

My Farsala My Farsala