Eurokinissi

Θα πραγματοποιείται υποβολή κατάστασης στην οποία θα αναγράφονται οι εκπαιδευτικοί που δεν έδωσαν βαθμολογία, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της.

Με Εγκύκλιο επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας, να δώσει τέλος στο θέμα της βαθμολογίας των καθηγητών μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε καθηγητές και διευθυντές και μετά τις καταγγελίες της ΟΛΜΕ, οτι οι καθηγητές που δεν παραδίδουν βαθμολογία υποχρεούνται να δώσουν τα ονόματα τους.

Με την Εγκύκλιο, που έχει ήδη διαβιβαστεί σε όλα τα σχολεία όλης της χώρας, γίνεται σαφές ότι η κατάθεση βαθμολογίας τετραμήνου είναι υποχρεωτική για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια και μοναδική εξαίρεση να αποτελούν οι περιπτώσεις μαθημάτων που διδάχθηκαν λιγότερο από 10 διδακτικές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να υποβάλλουν σχετική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της.

Τι αναφέρει η Εγκύκλιος

Είναι δεδομένο ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις η κατάθεση της βαθμολογίας τετραμήνου στα Γυμνάσια και Λύκεια είναι υποχρεωτική, εκτός των εξαιρετικών εκείνων περιπτώσεων που ορίζονται περιοριστικά στις εν λόγω διατάξεις και αφορούν ιδίως σε μαθήματα, τα οποία για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκαν λιγότερο από δέκα (10) ώρες.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται οι επιβαλλόμενες από τις ίδιες διατάξεις διατυπώσεις και προεχόντως απόδειξη και αιτιολόγηση εκ μέρους του διδάσκοντα της πλήρωσης των προϋποθέσεων για μη βαθμολόγηση.

Ενόψει αυτών καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις οικείες Διευθύνσεις Δ.Ε. για τις περιπτώσεις εκείνες που εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν βαθμολογία, κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων, με την υποβολή κατάστασης στην οποία θα αναγράφονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι μαθητές για τους οποίους δεν κατέθεσαν βαθμολογία, τα μαθήματα στα οποία αφορά η
μη κατάθεση βαθμολογίας, καθώς και οι λόγοι της μη κατάθεσής της στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τις εφαρμοστέες διατάξεις λόγων.

Υπενθυμίζεται πάντως, ότι πολλοί είναι οι καθηγητές που αποφάσισαν να μην παραδώσουν βαθμολογία τετραμήνου λόγω του κορονοϊού που οδήγησε σε παρατεταμένη τηλεκπαίδευση, γεγονός που κατά της γνώμη τους, καθιστά αδύνατη την ορθή αξιολόγηση των μαθητών που δεν θα έπρεπε να είναι ένα βαθμός αλλά συνειδητοποίηση των κενών και των μαθησιακών τους δυσκολιών προκειμένου να καλυφθούν.

Παράλληλα η ΕΛΜΕ σε πολλές περιοχές της χώρας είχε καταγγείλει ότι διευθυντές σχολικών μονάδων καλούνται να παραδώσουν εγγράφως τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δεν κατέθεσαν βαθμολογία Α’ τετραμήνου, γεγονός που είχε κριθεί παράνομο.

ΕΠΕΚΕ Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ

Η Εγκύκλιος αυτή έχει ήδη ανάψει φωτιές με τον Σύριζα να κάνει λόγο για «διπλό εκβιασμό στον κόσμο της εκπαίδευσης» από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Αφ’ ενός, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Εγκύκλιος ζητεί να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί βαθμολογία, κάτι που γνωρίζει ότι είναι αδύνατο σε αρκετές περιπτώσεις και προσπαθεί να τους τρομοκρατήσει με το έγγραφο της υφυπουργού Παιδείας. Αφ’ ετέρου, ζητεί να προχωρήσει η τυφλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, επίσης σε σχολικές μονάδες που λειτούργησαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες.

«Η λειτουργία των σχολείων επιτεύχθηκε χάρη στην τεράστια προσπάθεια των εκπαιδευτικών» επισημαίνει η ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. «Και αντί αυτό και μόνο να συνιστά λόγο επαίνου και ηθικής επιβράβευσης, έρχεται μια ανυπόληπτη και εντελώς άσχετη με την εκπαιδευτική πραγματικότητα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, να δράσει τιμωρητικά και εκδικητικά και να “βαθμολογήσει” το έργο των καθηγητών και των σχολείων, επί ανύπαρκτων στόχων και για μη-πραγματοποιηθείσες “υλοποιήσεις”» επισημαίνει η ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας μάλιστα την επιστολή ζητούν από το Υπουργείο να πάρει πίσω την Εγκύκλιο αυτή και να επικεντρωθεί στην υγειονομική προστασία των σχολείων και σε πρόγραμμα εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, που αποτελεί μέιζον θέμα για την ασφάλεια των μαθητών

Μετάβαση στην Πηγή