Συμπλήρωσε την φόρμα επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αρχεία.
Θυμήσου πως πρέπει το κείμενο σου να έχει τίτλο και παραγράφους με ενδείξεις για το που θέλεις τις συνοδευτικές εικόνες να τοποθετηθούν.
* Ενδέχεται το κείμενό σου να μην συνάδει με το ύφος του Farsala Press και να μη μπορέσουμε να το φιλοξενήσουμε.

    Τηλέφωνο:

    Κείμενο σε μορφή PDF

    Πρώτη φωτογραφία

    Δεύτερη φωτογραφία